Enerji tüketiminin enerji faktörleriyle birebir bağlantılı olarak izlenmesi ve beklenen tüketimden fazla olan noktalarda düzeltme faaliyetinin başlatılması gerekmektedir. Standart, organizasyonların, ticari ve endüstriyel binaların enerji performanslarını sürekli geliştirmelerine, kullanımlarını optimize etmelerine ve işletme maliyetini düşürmelerine yardımcı olmak ve dolaylı da olsa sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak için tasarlanmıştır. Bu sistemin oluşumu kuruluş için her şeyden önce çevre ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesini güvence altına alır ve ‘çevre dostu’ kurumsal imajın pekiştirilmesine katkı sağlar. Diğer bir faydası da enerji maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünün artırılmasıdır. Daha temiz bir çalışma ortamı sağlanırken, sera gazı salınımını düşürerek firmanın küresel ısınmaya katkısı da azaltılmış olur. Enerji Yönetim Sistemi, enerji yönetimini; birim çıktı başına kullanılan enerjiyi optimize etmek olarak tanımlıyor ve kuruluştan enerji verimliliğini sürekli iyileştirmesini istiyor. Bunun için enerji ile bağlantılı tüketim noktalarını doğru tespit et, tespitlerine göre iyileştirmeyi yap ve sürekliliğini sağla diyor. Yani – aynen çevre yönetim sisteminde olduğu gibi – bizden ‘PlanlaUygula-Kontrol Et-Önlem Al’ (PUKÖ) döngüsünün çalıştırılmasını bekliyor. Enerji yönetim sistemi, temel olarak enerji analiziyle başlar; enerji tüketiminin fazla olduğu noktaları tespit edip bunların tasarruf edilmesini ister, enerji verimliliğini artırmamızı bekler, sonunda da yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesini ister.

Şekil 3 Enerji yönetimi ihtiyacı duyan gruplar

 

IV. ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ KİMLER İÇİN?

Sanayi kuruluşlarının en yüksek giderlerinden biri haline gelen enerji maliyetleri disiplinli ve sürdürülebilir enerji politikaları ile azaltılabilir. Enerjide yaşanan kayıpları ve artan maliyetleri ortadan kaldırmanın en önemli anahtarı farkındalıktır. Bunları başarmak için en etkili yol; enerji yönetimine sistematik bir yaklaşım ile oluşturulan ve her girdiyi ölçebilen bir enerji yönetim sistemidir (ENYS). Enerji kullanarak faaliyetlerinin sürdüren herhangi bir kurum veya kuruluşa ISO 50001 enerji yönetim sisteminin uygulanmasının fayda getirmeyeceği düşünülemez. Zira ISO 5001 enerji yönetim sistemi standardı sektör büyüklük ya da coğrafi konum gözetilmeksizin her tesise uygundur. Enerji yoğunluklu çalışmaları olan ya da sera gazı emisyon oranları üzerinden herhangi bir yasal yükümlülük ile karşı karşıya kalabilecek firmaları ise doğrudan ilgilendirir. Uygulamaya konulan projeler enerji tüketimini azaltır dolayısıyla sera gazı salınımı belli bir ölçüde engellenir bunlarla birlikte enerji kaynaklı maliyetler azaltılmış olur kontrol altında tutulur.

V. SONUÇ

Tesiste bulunan cihaz ve ekipman kullanımı kontrol altında tutularak enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilir. Bu sayede israftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır. Emisyon izleme ve raporlama için sistem hazırlanır ve uygulanır. Tüm bunların yanı sıra enerji bilinci ile ilgili olarak firmanın toplum ve sektör içinde saygınlığı arttırılmış olur.

Kaynaklar

×
img

  İletişime Geç!

  İletişim Bilgileri

  Telefon Numarası

  +90 (216) 314 93 20

  Email Adresi

  info@aktif.net

  Adres Bilgisi

  Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Şehit Sokak No:5 Ümraniye 34775 İstanbul, Türkiye